Marginalskatt, den skatten som skal betales av den ytterste delen av skattegrunnlaget (marginalen). For inntektsskatt vil det si den skatten som skal betales av en eventuell inntektsstigning. Marginalskatten vil være større enn den reelle skatteprosenten fordi skattleggingen er progressiv .