Lydprosessor, digital signalprosessor spesielt beregnet på behandling av digitale signaler som inneholder lydinformasjon.