Brukes også leukemi (leukose) som en samlebetegnelse for forskjellige sykelige forandringer i organer som danner blodceller (benmarg, lymfekjertler/milt). Særlig hos høns opptrer leukemi hyppig og er en av de mest tapsbringende sykdommer i moderne hønsehold. Den forekommer der i tre former (det aviære leukosekompleks), som alle er kreftlignende og alle skyldes virus. Mot én av dem, hønselammelse, er det utviklet en effektiv vaksine; de øvrige former er foreløpig uhelbredelige.