Ledningselektroner er elektroner som er forholdsvis fritt bevegelige inne i metaller og halvledere, og som bidrar til konduktansen (den elektriske ledningsevnen) i slike materialer.