Betegnelse på utdanningstilbud i videregående opplæring med begrenset elevgrunnlag. Elever kan søke om opptak på en landslinje uansett hvor i landet de bor. Landslinjer finansieres av staten.