Lamellhus, frittliggende, større bygning med rektangulær grunnplan, flatt tak og horisontale vindusbånd, typisk for modernistisk arkitektur fra 1930 til 1980. I siste halvdel av 1900-tallet ble boligområder i drabantbyer ofte anlagt som lamellbebyggelse med ensartede blokker i parallelle rekker uten vanlig kvartalsstruktur.