Betegnelse for hund hvis kroppslengde er lik mankehøyden. Hos rektangulære hunder er kroppen lengre enn mankehøyden.