Blodsykdommer

Blodsykdommer, fellesbetegnelse for sykdommer som angriper de bloddannende og blodregulerende organene: benmarg, lymfeknuter og milt. Eksempler er agranulocytose, anemier, blødersykdommer, leukemier, polycytemi og trombocytopeni.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Finn Wisløff

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 209 artikler: