Kortikalt ben, det ytterste laget av det kompakte benvevet i et skjelettben.