Komponentavioniker, tidligere betegnelse på yrkesutøver som arbeider med kontroll og reparasjon av elektriske motorer, generatorer og andre installasjoner på fly som kan demonteres. I dag er faget en del av avionikerfaget