Kirkearkeologi, den vitenskap som bygningsarkeologisk, kunst- og kulturhistorisk behandler så vel selve kirkebygningen som dens utstyr (inventar) fra oldkirkens dager og til nåtiden. Det nordiske materialet for middelalderens vedkommende ble sammenfattet i Nordisk Kultur, bd. 23: Kirkebygninger og deres udstyr, utgitt av V. Lorenzen (1933). Utsikt over det norske stoffet er gitt av Harry Fett i flere verker. Viktige bidrag er også gitt av Anders Bugge. Hos Riksantikvaren ble det 1950 påbegynt en systematisk registrering av kirker og kirkeinventar for hele Norge, på linje med det arbeid som i våre naboland utføres av Sveriges Kyrkor og Danmarks Kirker. Publisering av verket Norges kirker skjer fylke for fylke. Se også bygningsarkeologi.