Influens, det å oppleve seg påvirket av andre personer i form av at andre tanker settes inn i hodet på en, andre dirigerer ens atferd og så videre.