Independentene, fransk kunstnergruppe dannet i 1884 som opposisjon mot den tradisjonelt og akademisk betonte parisersalongen. Gruppen skapte sin egen utstilling, Salon des Indépendants, hvor det ikke ble tatt hensyn til skole eller retning og hvor det ikke var jury. Impresjonistene og pointillistene deltok aktivt.