Herdfersking, eldre metode for oksiderende raffinering av råjern til sveisjern.