Hensiktsmessighetsprinsippet er det samme som opportunitetsprinsippet.