Harmonisk rytme, dannes ved akkordvekslinger i et musikalsk forløp. I en klassisk melodiharmonisering der hver meloditone har forskjellige akkorder, er den harmoniske rytmen identisk med melodirytmen. I langsomme satser er ofte den harmoniske rytmen hurtigere enn melodirytmen og/eller betoningen i satsen, i hurtige satser oftest langsommere.