Gudsord fra landet, naiv, uerfaren pike, gjerne fra landet, uttrykk som første gang er funnet i A. F. E. Langbeins (1757–1835) Der Landprediger.