Gode miner til slett spill, dvs. late som ingenting, ikke la seg merke med at man misliker noe, uttrykk av fransk faire bonne mine à mauvais jeu. Uttrykket finnes bl.a. hos Grundtvig.