Gatesteinhugger er en gren av steinfaget. I dag hører det til yrkesutdanningen steinhugger.