Galler, sykelig forøkt væskeansamling i seneskjeder og ledd hos hesten, særlig i fotleddene.