Gaffkemi, en septikemisk sykdom hos hummer forårsaket av bakterien Aerococcus viridans; kan forårsake stor dødelighet og økonomiske tap i hummerparker, men kan også forårsake dødelighet hos viltlevende hummer. Dyret dør i løpet av få dager etter at de første sykdomstegn opptrer. Hummer pådrar seg bare sykdommen dersom den har skader i huden slik at A. viridans kommer inn. A. viridans er rapportert å forekomme hos ca. 5–7 % av nyfanget hummer. Første gang beskrevet fra kysten av Maine, USA 1946; i Norge første gang 1976 på importert kanadisk hummer. Se også fiskesykdommer.