G-toleranse, uttrykk brukt innen romterminologien for å angi organismers, instrumenters eller systemers motstandskraft mot akselerasjon.