Forspenning av betong, metode i bygningsteknikken, se spennbetong.