Formodning, innen matematikk, en antatt sann setning som ennå ikke har blitt bevist.