Formørkelsesvariabel stjerne, fotometrisk dobbeltstjerne, to stjerner som beveger seg rundt et felles tyngdepunkt og har baneplanet orientert slik at komponentene vekselvis formørker hverandre. Se dobbeltstjerner.