Forfeit, pant; det som er forbrutt eller forspilt, gammelt begrep i engelsk rett (subst. forfeiture). På norsk brukes forfeit i hesteveddeløp om den del av startinnskuddet arrangørene beholder når en påmeldt hest ikke starter.