Fluksolje, biprodukt ved fremstilling av smøreolje o.l. Den benyttes til innblanding i asfalt for å justere penetrasjon og/eller andre egenskaper.