Feltrop, passord som nyttes i krig for å kontrollere at en person tilhører egen avdeling/hær. Er særlig brukt i fremste linje og under vakttjeneste. Det blir fastsatt for en begrenset tid og avkreves alle som nærmer seg poster/patruljer.