Fast regning, handel hvor kjøperen handler på egne vegne og selv står ansvarlig for betaling ved forfall, i motsetning til kjøp og salg for andres regning i egenskap av kommisjonær, agent eller megler.