Enveiskjøring, en form for trafikkregulering i vei eller gate kjennetegnet ved at det bare er tillatt å kjøre i én retning. Skilting skjer i den åpne enden med skiltet «Envegskjøring», som har hvit pil på blå bunn (opplysningsskilt) og angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning. I den andre enden brukes skiltet «Innkjøring forbudt» med hvit horisontal strek på rød bunn (forbudsskilt), som angir at det er forbudt å kjøre forbi skiltet.