Endeprodukthemning er en reguleringsmekanisme som består i at endeproduktet i en reaksjonskjede i en celle virker hemmende på et tidlig enzym i denne reaksjonskjeden. Se feedback – fysiologi.