Eksurgens, karstkilde som har diffus vanntilførsel. Det motsatte av en resurgens som påviselig har tilførsel fra et punktformig bekke- eller elveinnløp. Er mest brukt i fransk terminologi.