Eksplosjonsbreksje, bergart sammensatt av skarpkantede, minst 64 mm vide bruddstykker dannet ved vulkansk istykkerbrytning av berggrunnen (pyroklastisk breksje, erupsjonsbreksje).