Edruskapsundervisning, obligatorisk emne i norsk grunnskole siden 1889, blir tatt opp i sammenhengen alkohol, narkotika og tobakk (ANT) og gjort til gjenstand for tverrfaglig undervisning i bl.a. samfunnsfag, natur- og miljøfag og heimkunnskap.