Dulp, redskap til å skremme fisk mot utsatte garn; laget av en staur med påspikret blikkboks eller hul trinse i enden. Stauren støtes opp og ned i vannet slik at bråket, vibreringen og luftboblene skremmer fisken mot garnene.