Drivning, hammerarbeid i forbindelse med forming av metaller, særlig ved dekor i sølv. Drivning skjer da fra baksiden slik at dekoren fremtrer i relieff. Til dette arbeid brukes punsler. Såkalt snerrjern anvendes når gjenstanden er hul, slik at man ikke kommer til med hammer og punsel. Dreven dekor etterarbeides gjerne fra yttersiden ved siselering.