Dosimeter er et instrument som benyttes til å måle effekten av ioniserende stråling, og som vanligvis kalles dosemeter.