Differensialgalvanometer er et galvanometer med to like viklinger. Det brukes til sammenligning av elektriske strømmer. Utslaget på galvanometeret er null når strømmene i de to viklingene er like sterke og motsatt rettet.