Hos Homer innbyggerne i landskapet Dardania ved foten av Idafjellet, trojanernes hjelpere i kampene ved Troja, anført av Aeneas; ofte blir dardaner også brukt om trojanerne i det hele.