Coccidiose, sykdommer hos dyr fremkalt av parasitter, se koksidiose.