Blindslanger er et litt misvisende navn på fem familier av små slanger, se ormeslanger.