Blindemann er i kortspillet bridge den fjerde spilleren (fjerdemann) når denne enten mangler eller sitter over spillet. Kortene til blindemann legges åpent ut og spilles av makkeren.