Blindøgler, krypdyrfamilie i underordenen øgler. Omfatter 10 arter utbredt i Sørøst-Asia til Ny-Guinea. Ca. 15 cm lange. Mangler forben; bakben finnes bare hos hannen. Øynene er skjult i huden. De lever skjult og er lite kjent.