Betonghulstein er betongstein med hul­ler eller spalter for å gi steinen bedre var­meisolerende egenskaper, når det anvendes i husbygging.