Bank, opprinnelig tverrbjelke på stubbslede som tømmerstokkene hvilte på og ble bundet til under kjøringen. Ordet brukes nå om tilsvarende innretning på lastebærende maskiner.