Banelegeme, betegnelse på under- og overbygning for jernbanespor. Underbygningen er de planerte massene som overbygningen (ballast, sviller og skinner) hviler på.