Avreagere, gi utløp for en hemmet eller «lagret» følelse ved for eksempel å gjenoppleve situasjonen som var opphav til den, eller ved å la følelsene få utløp i en annen sammenheng.