Inntakskost, inntakspris, summen av innkjøpsverdi (fakturaverdi) og direkte innkjøpskostnader som påløper til varen har nådd kjøperens forretningssted.