Assez er et fransk adverb som betyr «nok», «tilstrekkelig», «ganske», «nokså», «temmelig».