Arrestasjon, (til arrest), anholdelse eller pågripelse.